September 2020

September 2020 ble også en hektisk måned for lokallaget. Her følger en liten rapport fra våre aktiviteter i september 2020: Kurs, Stafett for livet, Temakveld,…


Aksjoner sommeren 2020

Norsk Folkehjelp Harstad deltok på tre ettersøkningsaksjoner og et henteoppdrag i løpet av sommeren 2020. Til tross for ferieavvikling stillte vi på hver aksjon med…


Paintball og kajakkurs

Det har vært mye aktivitet i Ungdomsgruppa i sommer. Det siste vi har gjennomført var paintball og kajakkkurs. Teambuilding og samarbeid er viktige momenter i…
Samarbeid med Harstad Turlag

Harstad Turlag startet i 2019 prosessen med å legge ut klopper på strekningen Bjørnhaugen – Håkonsbu. Norsk Folkehjelp ble kontaktet for å transportere materialer som…


Påsken 2020

I likhet med verden og landet for øvrig er også Norsk Folkehjelp Harstad påvirket av koronasituasjonen. Vi forholder oss naturligvis til nasjonale anbefalinger og anbefalinger…