7 nye sanitetsmannskaper klare til innsats

I Oktober 2021 kjørte våre instruktører full opplæring i førstehjelp, nødnett og søk og redning. Mange erfarne medlemmer deltok for oppfriskning av gamle kunnskaper og regodkjenning. Gledeligst av alt er likevel at vi nå har 7 nye mannskaper på alarmplanen.

Kvalifisert nivå førstehjelp

Kvalifisert nivå førstehjelp ble arrangert som temakveld onsdag 06. oktober og hele helga 08-10 oktober. Kurset ble gjennomført på Hagebyen skole. Totalt 9 medlemmer fullførte dette kurset. Bilder fra kurset:

Hver deltaker fikk sin egen QCPR-dukke til bruk under kurshelgen.

Nødnett

Kurs i korrekt bruk av Nødnett ble gjennomført 20. oktober.

Bildet et fra en sanitetsvakt tidligere i år.

Søk og Redning

Opplæring i Søk og Redning ble gjennomført på Folkehjelpshytta helga 22. – 24. oktober. Søndagen ble benyttet til orientering og fysisk test, samt teoretisk prøve hvor også noen av våre allerede godkjente mannskaper deltok for regodkjenning. Bilder fra denne helga:

Vi gratulerer nye og regodkjente mannskaper som nå er klare for å bistå befolkningen i Troms og Nordland.

Til våre instruktører eller andre som har bidratt til denne intense kompetansehevingen: Bra jobba!

Foto: Norsk Folkehjelp Harstad