Isvettreglene

IMG_0571Vis forsiktighet:

 • ved bekke- og elveutløp, samt ved åpne råker.
 • Ved kanten av åpent venn og der hvor vannet forandrer høyde på grunn av regulering (regulerte vassdrag).
 • I trange viker og sund hvor det kan være strøm langs brygger og perler.

Husk alltid å:

 • Ha med ispigger og livline under kryssing eller opphold på is.
 • Gå med løse skibindinger når du krysser islagte vann.
 • Undersøk med øks, ispigg eller isbor hvor tykk isen er. Ta flere prøver da istykkelsen kan variere veldig.

Hvis du er uheldig å gå igjennom isen:

 • Snu deg mot det stedet du gikk igjennom isen. Skyv unna løse isflak, slik at du får fast is. Prøv deretter å få beina høyt opp, slik at du ligger nesten vannrett i vannet (på magen).
 • I det du trekker deg opp på isen, skyver du kraftig fra med bena mot iskanten bak deg. Når du kommer opp på isen, rull eller skli deg bortover til du kommer deg til sikker is. 

Unngå panikk.

 • Med gode klær kan du oppholde deg i vannet i nokså lenge (ca 20 minutter).
 • Unødig baksing fører til økt varmetap.

5-10-20 regelen:

 • 5 cm blank stålis tåler såvidt vekten av et menneske. Hvis to personer er på isen samtidig, bør det være to meter avstand mellom dem. Det anbefales å vente til isen er nærmere 10 cm tykk.
 • 10 cm stålis regnes som sikker for en eller flere personer.
 • 20 cm is av god kvalitet holder de fleste og det meste.
 • Gråaktig is er iblandet sørpe og av mindre god kvalitet. Snø isolerer og isen blir ikke nødvendigvis særlig tykkere ved langvarig kulde.