Vi jobber for at Harstad skal få et folkehjelpshus

Norsk Folkehjelp Harstad er i beredskap 24 timer i døgnet 365 dager i året. Alt arbeid foregår på frivillig basis uten noen form for personlig godtgjørelse. Mannskapene drives av et ønske om å utgjøre en forskjell og for å delta i noe større enn en selv. Når alarmen går, rykker vi ut.

Foto: Arild Hansen

For å være en del av den frivillige redningstjenesten er det behov for en mengde utstyr. Det mest plasskrevende er bil, båt, tilhengere, våre snøscootere og ATV. I tillegg kommer annet redningsteknisk materiell som båremateriell, redningspulker, nødnett, hjertestartere, sanitetsvesker og ulike typer spjelkeutstyr for å nevne noe av det vi har.

De siste 20 årene har vi disponert et lagerlokale av Harstad kommune, og det er vi svært takknemlige for. Bygget er nå solgt, og det er usikkert hvor lenge vi får disponere det. En konsekvens av salget er at vi kommer til å mangle et sted å oppbevare materiell. I verste fall må vi lagre redningsteknisk utstyr privat hos medlemmene, noe som vil gi betydelig lengre utrykningstid.  

Prosessen med å oppføre et eget folkehjelpshus ble forankret i egen organisasjon på ekstraordinært årsmøte i desember 2019. Norsk Folkehjelp Harstad har fått tildelt en tomt fra Harstad Kommune, noe som nå har vært omtalt i lokalmedia. Ny reguleringsplan er lagt ut til offentlig høring. Den aktuelle tomten ligger øverst i Skaret, ved parkeringsplassen til Folkeparken – sentralt i Harstad.

Sentralstyret i Norsk Folkehjelp på befaring i det aktuelle området 17. oktober 2021

Planen er å føre opp et toetasjes bygg med lager- og oppstillingsplass for alt vårt materiell, samt møtelokale, kontor og arbeidsrom. Dette lokalet kan benyttes som base ved redningsaksjoner og samlingsted for våre mannskaper.

Frivillighet i Norge

Statistisk sentralbyrå har beregnet at verdien på frivillig arbeid i Norge utgjør 78 milliarder kroner eller 142.000 årsverk. En liten del, men ikke helt ubetydelig, av dette utføres av Norsk Folkehjelp Harstad. Helt konkret har vi som et eksempel deltatt på et økende antall leteaksjoner og redningsoppdrag initiert av Politi og Ambulansetjenesten i 2020 og 2021.

Det stilles store krav til våre redningsmannskaper og utstyret som skal brukes. Vi bruker mye tid på trening og utdanning for å innfri de krav som stilles til den frivillige redningstjenesten. Vi har utstyr og redningsmateriell pakket for alle typer oppdrag. Alt er lagret slik at tid ikke går til spille når minuttene teller for de som venter på hjelp. I oktober 2021 utdannet vi 7 nye sanitetsmannskaper som sammen med våre andre mannskaper inngår i 24 timers beredskap. Vi sover aldri med mobiltelefonen på lydløs.

«I takt med utviklingen på antall redningsaksjoner per år, øker også bruken av de frivillige. Det er grunn til å tro at trenden fortsatt vil peke oppover de neste ti årene. Den beste beredskapen skapes lokalt, og beredskap innebærer både reaksjonsevne, lokalkunnskap og tilstrekkelig mengde innsatsmannskaper med relevant kunnskap.»

(Nasjonalt Redningsfaglig Råd, desember 2018)

Norsk Folkehjelp Harstad ønsker å utvikle beredskapstjenesten for befolkningen i Sør-Troms og Nordre Nordland. For å kunne gjøre det trenger vi et sentralt plassert bygg for å lagre redningsteknisk utstyr, noe som vil gi kortest mulig responstid. Bygget vil også være en arena for trening, kurs, debrief og rekruttering.

Til tross for at det ikke har skjedd noe på selve tomten har prosessen pågått en tid og en rekke møter har vært gjennomført. Vi har blitt møtt med mye optimisme og velvilje. Den store utfordringen kommer likevel rundt neste sving når finansieringen skal på plass.

En prosess i denne størrelsesorden har lokallaget aldri gjennomført tidligere. Har du tanker, innspill, erfaringer, tips eller ønsker å spille oss god på en eller annen måte? Send oss gjerne en mail. Kontaktinfo finner du her.

Vi sender så langt en stor takk til:

  • Harstad Kommune
  • Harstad Turlag
  • Idéhus for å ha tegnet bygget
  • UIT for lån av depot til vårt materiell