Båt

I en lengre periode har Norsk Folkehjelp Harstad arbeidet med å sette i stand en redningsbåt til bruk under lete- og redningsaksjoner. Da økonomien vår setter naturlige begrensninger for nyinnkjøp av utstyr og opprusting har istandsettingen blitt basert på en stor del dugnadsarbeid og sponsing av utstyr. Dette har tatt relativt lang tid, men da prosjektet fikk tildelt jus.dep midler høsten 2004, ble det liv i leiren…

 

Informasjon om båten:
Type: Zodiac Pro 420
Motor: Mariner 30 hk m/ el. start
Marsjfart m/ 2 personer: 18-20 knop
Tankkapasitet: 25 liter + 20 liter ekstra
Bemanning: Vanligvis båtfører + hjelpemann, men båten er registrert for 6 personer
Type oppdrag: Søk langs land, transport av søkelag (maks 4 personer)
Utstyr om bord: Sonar og kartplotter, Maritim VHF, 12-volt anlegg, søkelyskaster, kasteline, brannslukningsapparat, timeteller, signalpenn…

Kvalitetssikring
Det er utarbeidet eget lokalt direktiv for bruk av båten i NF-Harstad. Direktivet sier noe om fordeling av ansvar når båten er i bruk, krav til båtfører, og legger føringer i forhold til sikkerhet. Hver båtfærer må gjennomgå en “innføring i bruk av båten,” før han / hun får status som “båtfører” på alarmplanen. Et av kravene er båtførerbevis.

I forbindelse med istandsettingen av båten ønsker vi å takke:
* Sykkel og motor i Harstad / Importøren til Mariner
* AS Eidesvik på Bømlo
* Harstad Jern og Metall
* Tysse / Dekkmann
* Kaarbø verkstedet
* Båt og industriservice
* Norsk Nærings og nytelsesmiddelforbund
* Ytre Rolla
* Harstad Kommune
* Harstad Sparebank
* Fagforbundet
* Byggmakker Harstad
* Sjøservice
* Chili Harstad
* Harstad Marina
* Jernia Eidnes
* Sjøforsvaret
* Harstad Batteriservice
* Maritim Båtutstyr
* Industri og anlegg
* Bilutstyr Nor
* Bakkeli Fargehandel
* Farveglede Harstad
* Harstad Brannvesen
* Best Marin Harstad

Båten var operativ fra sommeren 2005.