Mission Completed!

Renovering av folkehjelpshytta. Prosjekt gjennomført i august og september 2017 og kontinuert vår, sommer og høst 2018. Ja, hvor skal man begynne? Det hele startet…