Travle tider / NM på ski i Harstad

En oppdatering fra de første månedene av 2022:

Årsmøtet ble gjennomført 09 februar. Vi takker Inge av som leder for lang og tro tjeneste og ønsker Bjørn Tore velkommen som nyvalgt leder.

Bytte av snøscooter

En av scooterne til gruppa var betydelig større og tyngre enn den andre. Dette gav oss noen begrensninger og utfordringer i forhold til framkommelighet og kjøreteknikk. Årsmøtet besluttet at tiden var inne for å bytte ut denne med denne:

I mars 2022 investerte vi i en Skidoo Expedition Extreme. Vi mener at denne i samarbeid med vår Polaris Titan fra 2018 vil være et godt tospann for framtidige arbeidsoppgaver i årene som kommer.

Samtrening med ambulansetjenesten 21. mars

Norsk Folkehjelp Harstad hadde sanitetsansvaret på NM på ski i 2022. I forkant av dette arrangementet gjennomførte vi i det aktuelle området en samtreningsøvelse i regi av 4 representanter fra Anestesiavdelingen, Intensivavdelingen og Simuleringssenteret ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Ambulansetjenesten UNN HF deltok i behandlingsforløpet.

Treningen baserte seg på kommunikasjon med AMK og Ambulanse, transport av ambulansearbeidere ut i felt, samt effektiv grunnleggende og avansert hjertelungeredning.

Våre mannskaper har startet HLR i påvente av ambulansepersonell.

Avansert HLR i samhandling med ambulansearbeidere.

“Pasienten” ble transportert til ventende ambulanse med pågående kompressjonsbehandling med Lucasmaskin. Debrief avdekket nyttige læringsmomenter som vi tok med oss videre til NM-helgen.

Stor takk til UNN for god og nyttig samtrening!

NM på ski 2022

I perioden 25-29. april 2022 ble NM på ski arrangert i Harstad. Etter et omfattende planleggingsarbeid i nær dialog med arrangørene førte fram til gjennomføringen av en stor sanitetsvakt.

Totalt 22 mannskaper (6 stk mangler på bildet) brukte til sammen mellom 500 og 600 tjenestetimer på å dekke denne tjenesten.

Med unntak av båt og ATV var stort sett alt vårt materiell i bruk disse dagene.

Standing bye.

Samhandlingen både internt og eksternt fungerte svært godt. Vi takker Medkila Skilag og Kilkam nok en gang for fruktbart samarbeid og gir dere, samt andre partnere, all honnør for et svært godt gjennomført Norgesmesterskap i vakre Harstad.

For flere bilder fra øvelsen og NM på ski, besøk våre andre plattformer på Facebook, Instagram og Ungdomsgruppens Instagramkonto.

Huset

Reguleringsplan for området hvor vi planlegger å føre opp et eget bygg ble endelig stadfestes i kommunestyret 31.03.2022. Finansieringsprosessen kan nå starte for fullt. Fortsettelse følger…

Foto: NFH

Be the first to comment on "Travle tider / NM på ski i Harstad"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.