Trivelig besøk på UNN HARSTAD

Før pandemien rammet besluttet Norsk Folkehjelp Harstad å besøke blålys-aktørene i byen, ambulanse, brann og politi. Dette ble en svært lærerik runde, og vi hadde en plan om å toppe det hele med et besøk på UNN Harstad (Universitetssykehuset Nord-Norge). Dessverre ble dette arrangementet grunnet pandemien utsatt flere ganger og til slutt avlyst.

Nå er det andre tider, og 28. november kunne vi gjennomføre en etterlengtet faglig helaften på UNN HARSTAD.

UNN Harstad (i dagligtalen ofte omtalt som “Harstad sykehus”), var ferdig bygd i desember 1976. Noen av gruppas medlemmer jobber på UNN, men for de fleste var nok deres eneste erfaring fra dette bygget at de hadde blitt født her eller vært en tur innom som pårørende eller pasient. Bygget var derfor for de fleste mest kjent fra utsiden. Kveldens runde startet med en gjennomgang av hva lokalsykehuset i Harstad egentlig rommer. Sverre startet på toppen og gikk gjennom etasje for etasje.

Temaet for kvelden var akutte hendelser. Ferden gikk videre til Røntgenavdelingen hvor vi ble tatt i mot av Røntgenlege Therese Iversen. CT-undersøkelse er ofte en innledende undersøkelse av pasienter etter traumer – og denne leksjonen startet derfor på CT-labben.

Det videre tema handlet om en litt mer inngående gjennomgang av menneskets anatomi. Therese startet med hodet og jobbet seg nedover. Hva kan gå galt med hvert organsystem? Temaene ble presentert med illustrasjoner…

… og røntgenbilder.

Det ble vist en rekke røntgenbilder av ulike brudd og skadetilfeller. Det tyder på at godt voksen mann som klatrer i stige er en risikosport…

Dette var et åpenbart interessant tema og gav oss mer innsikt i hva som skjer i kroppens organer ved en skade.

Veien videre omhandlet hvordan spesialisthelsetjenesten behandler pasienter med de nettopp omtalte skadene. Seksjonsleder Sissel Annie Olsen demonstrerte det nye Akuttrommet i Mottakelsen. Dagens standard for slike behandlingsrom omfatter en rekke tekniske installasjoner og medisinske systemer som vi fikk presentert.

På Skadepoliklinikken fikk vi demonstrert lokale som blant annet benyttes ved gipsing (derfor eget avtrekk).

En av samlingsplassene som benyttes ved katastrofer ligger i Akutten.

I tredje etasje ble vi møtt av Anestesilege Rolf Arne Iversen. “Kvalitet – kapasitet og kompetanse” hadde han kalt sitt innlegg som omhandlet kapasitetene til Intensivavdelingen. Rolf Arne presenterte blant annet hvordan avdelingen er organisert, hvordan de ansatte trener og håndterer ulike hendelser. Det ble besøk inne på et pasientrom og demonstrasjon av medisinteknisk utstyr.

På denne stuen gjennomføres blant annet tannbehandling i narkose.

I administrasjonens møterom i 6. etasje møtte vi driftsleder Gina Johansen og beredskapsrådgiver Tor Harald Nyheim. Temaet var katastrofehåndtering og hvordan sykehuset har forberedt seg og øver på dette.

Som bildet viset er ikke dette noe vanlig møterom, og vi fikk her en interessant innføring i hvordan katastrofeledelsen er organisert, samt hva de ulike tekniske installasjonene i rommet brukes til. Samhandling er viktig ved store hendelser og det ble snakk om hvilke ressurser som kan fristilles når det virkelig er behov.

Kvelden ble avsluttet med sosialt samvær med kaffe og godbit.

Vi takker UNN HARSTAD for gjestfriheten og en spennende presentasjon av sykehusets

Kvalitet – kapasitet og kompetanse.

Tekst: Sverre / Foto: Merethe og Sverre

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.