Kompetanseheving i navigering, søk og redning

24 september gjennomførte Ungdomsgruppa temakveld i kart og kompass.

Tema som ble gjennomgått omhandlet målestokk, tegnforklaring, ekvidistanse, gode veivalg, ledelinjer, oppfang, kartreferanse, sammenheng mellom kartreferanse og UTM, bruk av kompass og krysspeiling…

Denne typen kunnskaper trenger man å teste ut i praksis og Ungdomsgruppa utfordret derfor de voksne i Saniteten på en konkurranse i navigering på Harstadåsen.

Tirsdag 08.10.19 møtte totalt 10 medlemmer, 5 voksne og 5 ungdommer opp klare til innsats. Dette ble fordelt på tre lag, 1 lag med ungdommer og 2 lag med voksne.

Kvelden bød på nydelig høstvær, stjerneklart og med nordlys.

Konkurransen gikk ut på bruk av papirkart og kompass, samt nettbrettene. Koordinater til postene ble delt forløpende ut i Dropbox, og når lagene kvitterte at de hadde ankommet oppgitt punkt ble oppgavene gjort tilgjengelige i Dropbox. Prosessen ble gjentatt en rekke ganger og gav god mengdetrening.

Øvingsleder sydde det hele sammen slik at når alle tre lagene kom til post 3 var de nokså nært hverandre. Det var nå blitt helt mørkt. Lagene mottok så en melding om at en person var savnet på Harstadåsen. Søketeiger ble delt via nettbrettene og lagene kunne umiddelbart starte søk i hver sin teig.

Etter kort tid gjorde laget med ungdommer funn av den skadde.

Vår markør hadde skadet en fot og hadde redusert bevissthet. Øvingsleder opphørte så laginndelingen og oppfordret mannskapene til å samarbeide om resten av oppdraget, samt ta lokalt lederskap. Etter kort tid var mannskapene samlet og samarbeidet som en enhet.

Pasienten er her stabilisert og klargjort for videre transport.

Læringsmål i dette scenarioet var:

  • Pasinentundersøkelse etter ABCDE-prinsippet (se sikring av frie luftveier på bildene over)
  • Hindre nedkjøling
  • Stabilisering av skadet fot
  • Korrekt dialog med KO
  • Transport av den skadde, herunder båresurring

Kvelden ble avsluttet med brus/kaffe, varm eplekake og is. Oppgavene som hadde blitt utdelt underveis ble gjennomgått i plenum. Resultatet var svært jevnt, men vi gratulerer likevel ett av lagene med en knepen seier…

Tekst: Sverre – Foto: Jørn / Sverre

Be the first to comment on "Kompetanseheving i navigering, søk og redning"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.