Kontinuerlig trening

Kontinuerlig trening er både viktig og gøy. Fra høsten 2018 har det vært stor aktivitet, og vi presenterer her noen av våre aktiviteter:

For flere detaljer eller påmelding følg med på Spond / Facebook.

I løpet av det siste året har vi gjennomført temagjennomgang om:

 • Kart, kompass og GPS
 • Nettbrett
 • Navigasjon og fysisk test
 • Ettersøkningsøvelse sammen med Harstad Røde Kors

Onsdag 22.05.19

I slutten av april 2019 fikk NFH endelig de nye QCPR dukkene. Dette er Annedukker som ved umiddelbar tilbakemelding gjennom app på telefonen veileder i å gi kvalitets-hjerte-lungeredning. Dukkene skal brukes internt til opplæring og trening, men også på eksterne kurs for lag og bedrifter.

Her er noen bilder fra første trening…

Onsdag 22.mai hadde vi temakveld på dykkerhuset og dukkene ble testet med stor entusiasme. Disse dukkene kommer til å bli flittig brukt fremover. De er et godt verktøy på veien til å bli en dyktig førstehjelper. Og igjen kan vi takke Extrastiftelsen for at egenandelen til lokallaget ved anskaffelse er lav.

Onsdag 24.04.19 ble det (i forkant av våren og sommerens sanitetsvakter) gjennomført temakveld om idrettskader og transport av skadde. Instruktører var Frøydis…

… og Øystein.

Skånsom overføring av pasient på båre.

Tone får behandling etter ICE-prinsippet 🙂

Samhandlingsøvelse 17.01.19

17. januar deltok 10 mannskaper på samhandlingsøvelse mellom Politiet, Sivilforsvaret, Røde Kors, Norsk Redningshunder og Redningsselskapet.

En gruppe padlere var savnet fra Harstad havn. Det ble søkt på land og til vanns. Læringsmomenter var samhandling, søksmetodikk, operativ ledelse og samhandling på KO, pasientbehandling og ivaretakelse av pårørende. Svært lærerikt! Vi takker arrangørene for et flott arrangement!

Begge foto: Tone Gletne.

Onsdag 12. desember ble det gjennomført temakveld om hjertelungeredning og bruk av hjertestarter.

Treningen ble gjennomført på Simuleringssenteret på UNN HARSTAD. En stor takk til Sandra og Irene for at vi fikk benytte utstyr og lokale.

Fordelen med denne temakvelden var at vi fikk god mengdetrening i HLR. Med UNN sin SIMPAD fikk vi virkelig optimalisert kompressjoner (dybde, frekvens og oppslipp), samt innblåsninger.

To generasjoner folkehjelpere trener på bruk av hjertestarter.

Nye medlemmer øver på livreddende førstehjelp.

Torsdag 06. desember ble det gjennomført temakveld om snøskred. Roy gjennomførte her en teoretisk leksjon.

Torsdag 29. november gjennomførte vi Simuleringstrening.

Simuleringstrening er en treningsform som benyttes mye i helsevesenet. Man definerer først noen læringsmål, så gjennomfører man et scenario. Dette blir evaluert og man diskuterer egne prestasjoner i lys av læringsmålene.

Læringsmål denne gangen var:

 • Sikre skadestedet
 • Ledelse, samhandling og teamdeltagelse
  • Spill teamet opp!!!
 • Korrekt pasientundersøkelse ABCDE
 • Prioritering
 • Korrekt varsling til AMK (H-H-H)
 • Korrekt pasientbehandling
 • Hindre nedkjøling
 • Korrekt utført HLR uten bruk av hjertestarter (hjertestarter gjennomgås 12.12.18)
 • Ettersøkning
 • Praktisk bruk av gruppas utstyr
  • Sanitetsmateriell
  • Lysutstyr
  • Skadejournal (?)
  • Nødnett

Deretter blir man enige om hva man skal “stramme opp” og gjennomfører samme scenarioet en gang til. Forbedringen fra første til andre gjennomkjøring var enorm!

Scenarioet denne gangen var en eksplosjon i kjelleren på Dykkerhuset i forbindelse med fylling av luft i en dykkerflaske. Strømmen var gått i bygget og alt var helt mørkt. Garasjeporten stod åpen og kunne ikke lukkes (risiko for nedkjøling). Totalt 4 personer var involvert, deriblant en av våre Anne-dukker. Medlemmer fra UG-gruppen stod for skadesminke og markørtjeneste. Dykkerklubben og Harstad Båtforening var informert om øvelsen.

Lyskasterne bak på mannskapsbilen brukes til å lyse opp området. En av de skadde, fraktes ut på backboard med vakumspjelk.

Pasienten flyttes over fra backboard til en mer behagelig båreløsning.

Nedkjøling forebygges.

 

En av de skadde hadde forsvunnet og ble funnet etter et raskt og effektivt søk.

Den skadde tas inn og behandles for nedkjøling.

Et av læringsmålene var korrekt varsling til AMK. For å øke pulsen hos leder ringte vi på andre gjennomkjøring til AMK i Tromsø og gav melding om den aktuelle hendelsen til dem. Dette var naturligvis avklart på forhånd og ble et svært realistisk moment i øvelsen. På bildet snakker Magnus med AMK Tromsø. Vi takker AMK for samarbeidet og konstruktive tilbakemeldinger!

Mandag 19.11.18 ble det gjennomført temakveld med presentasjon av vårt immobiliseringsutstyr.

Ny strekkspjelk fra Ferno…

Bruk av vakum-spjelk og vakum-madrass ble også gjennomgått.

Be the first to comment on "Kontinuerlig trening"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.