Vellykket SR-kurs i Harstad

Fredag 31.05.19 kl 1755. De siste forberedelser ferdigstilles til et lenge planlagt kurs i Søk og Redning…

Til sammen 18 deltagere fra Norsk Folkehjelp Ofoten og Harstad var samlet til en helg fylt med teori og praktiske øvelser. Magnus var instruktør. Det ble en sen og lærerik aften.

Lørdagen startet med teori og gjennomgang av personlig utstyr og lagsutstyr. Her demonstrasjon av vakuummadrass.

Ute i felten testet vi forskjellige søksmetoder.

Magnus har spredd beredskapssekken ut over et stort område. Her måtte det finsøk til for å finne alt innholdet.

Gjengen samlet på trappa til Folkehjelpshytta.

Seansen på Bjørnhaugen ble avsluttet med en komplisert pasienttransport av en bevisstløs “pasient.” Dette satte ferdigheter og evne til samarbeid på prøve.

Lørdagen ble avsluttet med varm middag.

Søndag var vi tidlig oppe. Ungdomsgruppa til Norsk Folkehjelp Harstad dro grytidlig ut til Arnøya. I lett regnvær begynte vi å klargjøre ulike skader under en tarp.

Ungdommene har gode ferdigheter i skadesminking.

Dette var en fullskala-øvelse, og kl 1100 gikk alarmen. Vi hadde lagt alle mannskapene fra Ofoten inn i vår Telemeny og kalte ut alle i tråd med våre retningslinjer.

Siden over 20 mannskaper skulle fraktes ut til Arnøya bad vi Redningsselskapet om bistand, noe de svarte umiddelbart ja til. 34 minutter etter utkallingen ankommer de første mannskapene Arnøya.

Scenarioet var at en gruppe ungdommer hadde vært på telttur, og noen gassbokser hadde eksplodert på bålet. Teltet til høyre i bildet har klappet sammen etter “eksplosjonen.”

Mannskapene som ankom først fant 4 skadde på skadestedet, og iverksatte umiddelbart tiltak i tråd med ABCDE-algoritmen. Forebyggende tiltak mot nedkjøling ble også iverksatt på alle de skadde.

Trond vurderer alternativene…

…før det besluttes å stabilisere rundt fremmedlegemet fra gassboksen som står plassert midt i den skadedes rygg.

Etterhvert fremkommer det at det var mer enn 4 ungdommer på tur. En av de skadde hadde havnet i sjøen og ble funnet på denne holmen. Norsk Folkehjelp sitt båtmannskap henter den skadde som ligger delvis ute i sjøen.

Mannskapet på Simrad Færder klargjør backboard for å overta den skadde for videre transport.

Så blir det klart at man også savner ungdom nr 6 + en annen person som tilfeldigvis var på øya. Dette gav mannskapene et sammensatt utvalg av utfordringer, både i forhold til førstehjelp, prioriteringer, ledelse, kommunikasjon (internt og mot “AMK” (øvingsleder)) og ikke minst søksmetodikk..

Under søket ble det søkt med termisk kamera fra både egen båt og Simrad Færder.

Personen som tilfeldigvis var på øya blir etterhvert funnet inni en av bunkersene.

Den siste ungdommen ble en ordentlig nøtt. Å gi seg var aldri et alternativ. Til slutt fant vi han i krattet under denne skrenten på toppen av øya…

Å få fraktet den skadde ned ble en avansert operasjon. Den skadede hadde lårbeinsbrudd og sterke smerter. Her kom en av de nye strekkspjelkene virkelig til sin rett. Her ser vi den skadde fraktes ombord i båten på backbord med strekkspjelk i en jervenduk.

Etterhvert tittet solen fram, og dagen ble avsluttet med et bedre grillmåltid og evaluering av på forhånd oppgitte læringsmål før gjengen fra Ofoten kunne returnere til Narvik.

Vi ser tilbake på en intens, men svært lærerik og trivelig helg for nye og gamle medlemmer. Kombinasjon av teori og praksis gir en optimal læringsarena.

Dette kurset, med øvelsen på søndag, var et samarbeid mellom en rekke aktører. Vi retter en stor takk til

  • instruktør Magnus og andre i Norsk Folkehjelp Harstad som bidro på forskjellig vis før, under og etter kurset.
  • ungdomsgruppa til Norsk Folkehjelp Harstad for vel organisert og gjennomført katastrofeøvelse på søndag.
  • Norsk Folkehjelp Ofoten for å ha tatt turen til Harstad og for praktisk bistand ved behov.
  • Harstad Kommune for lån av Gullhaugen Barnehage.
  • Redningsselskapet og mannskap på Simrad Færder for deltagelse og samvirke. Dette må vi gjenta!
  • representant for grunneierne på Arnøya for tillatelse til å gjennomføre øvelsen.
  • Norbase for tillatelse til å frakte mannskaper ut via deres område.
  • Stangnes båtforening for tillatelse for utsett og oppsett av vår båt.
  • Politiets operasjonssentral i Tromsø for tillatelse til å benytte en samvirketalegruppe under øvelsen (på nødnett, for kommunikasjon med RS)
  • Vizuelli Harstad for utarbeidelse av skilt med teksten “Øvelse pågår”

Vel blåst!

Tekst: Sverre – Foto: Sverre, Magnus, Merethe, Tone og Janne

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.