Fullført kurs i KNF

I løpet av 3 onsdager og en helg i november ble det gjennomført kurs i KNF – Kvalifisert nivå førstehjelp i Norsk Folkehjelp Harstad. Kurset består av 30 timer opplæring i førstehjelp. Ca 10 medlemmer deltok for første gang. Ca 5 medlemmer deltok på deler av undervisningen som nyttig repetisjon.

Kurset ble gjennomført av Merethe, Frøydis, Øystein, Geir Arne, Sverre og Tore.

Demonstrasjon av behandling av idrettskade.

Geir Arne foreleste blant annet om akutte sykdomstilstander.

Demonstrasjon av vakuum-spjelk.

Demonstrasjon av vakuum-madrass.

Forflytning og stabilisering av pasient på båre.

Sverre presenterte våre ulike båreløsninger, samt prinsipper for planlegging av beredskap og sanitetstjeneste.

Demonstrasjon av krabbedrag. Brannmannsløft ble også testet.

Sosialt samvær i “ungdomskroken.”

Etter gjennomført teoretisk prøve, praktisk prøve i pasientundersøkelse og HLR var det klart for litt team-work.

Tore hadde skadet en fot, måtte sikres på båre og fraktes 200 meter.

Klar til transport.

Transporten gikk naturligvis ikke bare langs vei…

Nedstigningen planlegges. Jan Hugo tar ledelsen.

Samarbeid om sikring av en krevende nedstigning med båre.

Alle bestod avsluttende test, og kurset kunne avsluttes med utdeling av kursbevis, og en…

…velfortjent applaus!

Takk til alle som bidro på en eller annen måte!

Foto: Geir Arne / Sverre

1 Comment on "Fullført kurs i KNF"

  1. Flott kurs, og bra folk å få med i beredskapsgjengen vår.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.