Innkjøp av ny ATV – 2015

På årsmøtet i 2015 ble det besluttet å starte prosessen for finansiering av ny ATV. Årsmøtet besluttet å legge 50.000 kr i potten. Takket være…


Lyst å bli medlem?

Alle kommer før eller siden ut for en akutt situasjon. Som oftest er det en slektning eller nær venn som trenger hjelp. Førstehjelpskunnskaper setter deg…


Samøvelse 13.06.15

Norske redningshunder i Harstad har hatt kurshelg 12. – 14.06.15. Lørdag 13.06.15 arrangerte de samøvelse hvor temaet var samhandling i et maritimt miljø. Norsk Folkehjelp…