Styret

 

Styret i Norsk Folkehjelp Harstad består av følgende:

Valgt på årsmøte 13.02.2019

Verv:

Navn:

Leder Inge Fagerland
Nestleder Merethe Sætran
Økonomileder Sverre Vigstad
Sekretær / solidaritetsansvarlig Tina Nyhammer
Sanitetsleder Sindre Heide
Beredskapsansvarlig (styremedlem) Magnus Jonassen
Ungdomsgruppeleder Sondre Vigstad
Styremedlem Victoria Langaker
Vara Hans Jacob Blikttun