January 2016

Innkjøp av ny ATV – 2015

På årsmøtet i 2015 ble det besluttet å starte prosessen for finansiering av ny ATV. Årsmøtet besluttet å legge 50.000 kr i potten. Takket være…


Lyst å bli medlem?

Alle kommer før eller siden ut for en akutt situasjon. Som oftest er det en slektning eller nær venn som trenger hjelp. Førstehjelpskunnskaper setter deg…